Tomislav Pope: Orah Chandler otporniji je od tradicionalnih sorti

Posjetili smo OPG voćara koji posjeduje nasade oraha, od kojih posebno ističe sortu Chandler koju su…