Sportske udruge, (pri)javite se; VSŽ je osigurala 60 tisuća eura!

Ilustracija

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javni poziv za (su)financiranje projekata udruga iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2024. na kojem je moguće prijaviti projekte koji se odnose na:

  • poticanje i promicanje sporta;
  • provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži (škole pripadajućih sportova);
  • savjetovanja, edukacije te radionice sportaša i osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu;
  • sportsku pripremu (trening i pripreme);
  • sportske manifestacije, obljetnice, memorijalne turnire;
  • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom;
  • održavanje i korištenje sportskih građevina (tekuće održavanje, zakupi, troškovi režija).

Najmanji traženi iznos financijskih sredstava po projektu je 300 eura, najveći 950 eura, Javni poziv otvoren je do 19. travnja 2024. godine, a svi detalji dostupni su OVDJE.