ŠTA JE S GLAVOM? Halo, vucibatino, Bosut nije smetlište!

FOTO: Damir Begović

Možemo shvatiti kako avion leti, a ne maše krilima. I kako policajac stavlja lisice jednorukom čovjeku. I zašto je riječ ”skraćenica” tako dugačka. Ali, ni uz maksimalno naprezanje frontalnog režnja mozga ne može shvatiti što je u glavi eko-zagađivača koji je svoje smeće uredno spakirao u crne PVC vreće i neuredno ih odbacio – ni manje, ni više – nego u Bosut!

Zgranuo nas je upravo takav prizor koji smo zatekli danas u produžetku ulice Josipa Kozarca, od Krnjaša prema Sopotu, iza južne vinkovačke zaobilaznice. Neodgovorni i krajnje nepristojni pojedinac neshvatljivom je lakoćom besramno onečistio vinkovačku rijeku!

FOTO: Damir Begović

U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jasno je propisano da je zabranjeno odbacivanje otpada u okoliš i da će se novčanom kaznom u iznosu od 400 do 1.333 eura za prekršaj kazniti svaki građanin ako baca smeće u okoliš. No, vucibatina ne mari ni za to…

To smeće, osim što estetski nagrđuje naš Bosut, uništava biljni i životinjski svijet. Zaista ne možemo razumjeti što je u glavi onoga koji donese kućni otpad i vrećicu s kućnim (ili kakvim god) otpadom (i)spusti u rijeku. Zar je toliko teško tu vrećicu baciti u kontejner ili odvesti u reciklažno dvorište? Sramota!