STARI JANKOVCI Za udruge 143.600 eura

IZVOR: Općina Stari Jankovci

U vijećnici Općine Stari Jankovci svečano su potpisani Ugovori o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2024. godinu i to za udruge koje provode projekte na područjima manifestacije u kulturi i sportu te za udruge koje provode projekte za opće dobro.

Predstavnicima udruga se obratio i uručio im ugovore predsjednik Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci Boris Dragičević:

IZVOR: Općina Stari Jankovci

– Zahvaljujem na dosadašnjoj korektnoj suradnji uz želju da i ubuduće Općina i udruge građana rade na korist svih naših mještana. Udruge su naše bogatstvo, a mi smo izuzetno bogata Općina i po tome pitanju s obzirom na to da imamo više od 40 udruga građana. Imajući u vidu poskupljenja i inflaciju moguće je da će sredstva za 2025. godinu biti povećana, jer su i troškovi rada udruga veći – rekao je Dragičević.

U 2024. godini sveukupno je dodijeljeno 143.600,00 eura. Raspisana su četiri Javna natječaja te su dodijeljena sredstva za 40 projektnih prijedloga. Za sport je dodijeljeno 69.700,00 eura za sedam projektnih prijedloga, za socijalnu uključenost 28.700,00 eura za sedam projektnih prijedloga, za manifestacije u kulturi i sportu 12.000,00 eura za četiri projektna prijedloga te za udruge koje provode projekte za opće dobro 33.200,00 eura za 22 projektna prijedloga.