TURISTIČKA RENESANSA U Vukovaru „eksplodirali” svi brojevi – noćenja, kruzeri, kapaciteti…

IZVOR: Turistička zajednica grada Vukovara

U Gradskoj vijećnici Grada Vukovara održana je konferencija za medije na kojoj su prezentirani sjajni turistički rezultati Vukovara u 2023. godini.

– Zadovoljstvo mi je izvijestiti javnost o izuzetno dobroj protekloj godini iz aspekta turizma u Vukovaru. O svemu najviše govori i činjenica da je turistička sezona u našem gradu produžena do posljednjeg dana godine jer su i na 31. prosinca u Vukovar pristizali kruzeri s turistima.

IZVOR: Grad Vukovar

Dunavom nam je pristiglo 347 kruzera s 45.857 putnika, najviše iz Amerike, Njemačke, Velike Britanije i Francuske. U 2023. godini u Vukovar je pristiglo 55.924 gostiju te se bilježe 87.863 noćenja. U odnosu na 2022. godinu to je povećanje od 41,26% u dolascima te povećanje od 33,35% u pogledu noćenja. Taj trend prate i smještajni objekti u našem gradu, a u 2023. godini otvoreno je čak 27 novih – rekao je gradonačelnik Ivan Penava te dodao kako u tom pogledu Vukovaru nedostaje smještajnih kapaciteta hotelskog tipa ističući to kao stavku na kojoj treba raditi, ali i u kojoj se očekuju promjene u skorom vremenu.

FOTO: Grad Vukovar/Miroslav Šlafhauzer

Penava je naglasio i to da su u tijeku i projekti koje će doprinijeti dodatnoj turističkoj atraktivnosti, poput projekta Arheološkog parka Vučedol, projekta Adica gdje se gradi nova šetnica preko Vuke te adrenalinski park, ali dodane vrijednosti kriju se i u novom lukobranu na obali Dunava.

Direktorica Turističke zajednica grada Vukovara Marina Sekulić pojasnila je da je, kada se u obzir uzmu dolasci i noćenja turista (bez školskih ekskurzija), 2023. godina nadmašila i rekordnu 2019. godinu s porastom od 10,14% u dolascima i 11,11% u noćenjima.

IZVOR: Grad Vukovar

– Vukovarske atrakcije bilježe odličnu posjećenost, Vukovarski vodotoranj dobitnik je plakete „Plautilla“ za najbolji projekt obnove i valorizacije kulturno povijesne baštine, a prepoznato je i bogatstvo ruralnog turizma; tri su nagrade „Suncokret ruralnog turizma“ stigle u Vukovar. Ukupno zadovoljstvo gostiju Vukovara bilo je izuzetno visoko. Ocjenu 93/100 potvrđuju mjerenja kvalitete i zadovoljstva gostiju kroz projekt integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji IQM Destination Vukovar – između ostaloga je rekla Sekulić, a pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić je poentirala sljedećim rečenicama:

IZVOR: Grad Vukovar

– Grad Vukovar od prošle godine provodi mjeru potpora u turizmu kroz koje je 20 subjekata iz grane turizma ostvarilo pravo na bespovratne potpore u svrhu unaprjeđenja svojih usluga koje nude turistima.