Vukovar osigurao 52.928,10 eura za adaptaciju dvorišta dječjeg vrtića „Vukovar Novi”

Grad Vukovar uspješno je aplicirao na projekt „Program podrške poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ prema pozivu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ukupna vrijednost projekta je 52.928,10 eura, od čega će 64 % sufinancirati Središnji državni ured za demografiju i mlade, a 37 % sufinancirat će Grad Vukovar.

Osiguranim sredstvima će se adaptirati dvorište Dječjeg vrtića Vukovar 1 Područnog objekta „Vukovar Novi“ u Županijskoj ulici 15 u Vukovaru, a izravnu korist imat će i sam partner na projektu Dječji vrtić Vukovar 1 povećanjem kapaciteta i ostvarenjem boljih uvjeta za boravak djece u vanjskom prostoru navedenog Područnog objekta.

Projektom je planirana nabava novih igrala, uređenje prostora i zamjena dotrajalih igrala koja bi, prema procjeni, trebala zadovoljiti polaznike minimalno idućih 7 do 10 godina što će osigurati uštedu i mogućnost prenamjene sredstava predviđenih u te svrhe.

Osim toga, nabavom nove opreme, objekt će u budućnosti moći povećati svoje kapacitete za smještaj djece predškolske dobi. Razdoblje provedbe projekta je do 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine.

Svečanosti potpisivanja Ugovora o sufinanciranju projekta nazočili su u ime Grada Vukovara pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić i pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Darko Dimić.