Županija umirovljenicima osigurava 4×80 eura za kupovinu hrane! Evo uvjeta…

Ilustracija/Pixabay

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu sukladno kojem će prijaviteljima koji ispune uvjete osigurati vrijednosni poklon bon koji će se dodjeljivati do četiri puta godišnje u maksimalnom iznosu do 80 eura, a koristit će se za kupovinu prehrambenih proizvoda.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu imaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Javnim pozivom:

A) prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-srijemske županije;

B) podnositelj zahtjeva mora biti korisnik mirovinskog prava u RH ili u inozemstvu;

C) mjesečni iznos mirovinskih primanja prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus:

samac.…………………………………………………………270,00 EUR

bračni ili izvanbračni par.……………………………….… 550,00 EUR

D) podnositelj zahtjeva i supružnik ili izvanbračni drug ne smije imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, dionica i sl.) osim primanja po osnovi mirovinskog prava;

E) u prihode se ne uračunava jednokratna novčana pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije, a svi detalji vezani uz ovu tematiku dostupni su OVDJE.