STARI JANKOVCI Svakom maturantu po 470 eura za pripreme za maturu! Ali…

Ilustracija/Pixabay

Općina Stari Jankovci poziva učenike završnih razreda srednjih škola koji će maturirati u školskoj godini 2023./2024., a koji planiraju upisati redoviti preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2024./2024. da se prijave za sufinanciranje priprema za državnu maturu. Iznos sufinanciranja priprema je do maksimalno 470,00 eura po učeniku.

Pravo na iskaz interesa i korištenje ove mjere imaju učenici koji imaju prebivalište na području Općine Stari Jankovci, a ostvaruje se nakon što učenik upiše 1. godinu studija na području RH.

Naglašavamo da program priprema za državnu maturu morate pohađati u ustanovama za obrazovanje koje Vam mogu izdati račun na osnovu kojega ćemo Vam isplatiti potporu. Ukoliko na pripreme idete privatno i nemate račun kao dokaz da ste pripreme platili, nećemo Vam biti u mogućnosti sufinancirati trošak priprema za državnu maturu”, poručuju iz Općine Stari Jankovci.

Mole se maturanti da na mail tanja.vidovic@o-jankovci.hr najkasnije do 28. veljače 2024. godine dostave sljedeće podatke:

  1. Ime i prezime učenika

  2. Adresa prebivališta

  3. OIB

  4. Srednja škola koju pohađaju

  5. Telefon/mobitel

  6. E-mail

Navedena sredstva bit uplaćena tek nakon po upisu 1. godine studija, a na temelju zahtjeva, računa i potvrde o upisu koju će biti potrebno dostaviti. Poziv za iskaz interesa možete preuzeti OVDJE