VSŽ Marija Budimir: Za razvoj poduzetništva osigurali smo 340.000 eura

Marija Budimir IZVOR: VSŽ

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije prihvaćen je prijedlog odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području naše županije.

– Ukupan iznos sredstava i ove će godine iznositi 340.000 eura, poduzetnici će moći ostvariti pravo na potporu od 700 do 7.000 eura, a sufinanciranje će biti u postotku do 70%, ovisno o bodovanju koje će Povjerenstvo o svakoj prijavi odlučiti – podvukla je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj Marija Budimir te je nastavno na temu dodala:

– Ono što je najvažnije naglasiti jest da obrt, poduzeće i svi drugi prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište u našoj županiji, ne smiju imati poreznog duga prema državi te dugovanja prema županiji, moraju imati barem jednog zaposlenog i moraju biti registrirani najmanje godinu dana prije raspisivanja javnog poziva. Prihvatljive aktivnosti će biti navedene u javnom pozivu, a to je kupnja nove opreme, alata za rad, edukacije. Kao i prošle godine, informatička oprema neće biti prihvatljiva aktivnost, ali sredstva će se dodjeljivati za nove programe, softvere i nadogradnju mrežne stranice.

Budimir je također iskoristila prigodu te je uputila poziv svim potencijalnim prijaviteljima da prate mrežnu stranicu VSŽ i odazovu se na radionicu koja će biti organizirana prije objavljivanja javnog poziva, a sve kako bi prijavitelji imali priliku pitati sve što ih zanima.