Dr. Begović: Suvremena medicina ide k tome da zloćudne bolesti učini kroničnima

Međunarodni je dan borbe protiv raka koji je s ciljem podizanja svijesti o oboljelima, prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju malignoma obilježava svakog 4. veljače.

– Riječ je o epidemiji modernoga doba, dakle o skupini bolesti s velikim brojem oboljelih, te visokoj smrtnosti pa držim potrebnim obilježavanjem ovakvoga dana usmjeriti svu pažnju na ozbiljnu borbu s ovim problemom – napominje dr. med. Mario Begović, kirurg i specijalist onkološke kirurgije te predsjednik Lige protiv raka Vukovar koji podvlači i to da sve maligne bolesti imaju nekoliko zajedničkih rizičnih faktora.

– To su nezdrava prehrana, pušenje, UV zračenje, konzumiranje alkohola, neodgovorno spolno ponašanje, fizička neaktivnost. Nasreću, upravo utjecanjem na rizične faktore možemo spriječiti nastanak mnogih zloćudnih bolesti. To se zove primarna prevencija.

Postoji i sekundarna razina prevencije…

– Točno. Ona podrazumijeva nacionalne programe ranog otkrivanja raka. U Hrvatskoj tako postoje nacionalni programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva i odnedavno raka pluća u ciljanoj populaciji. Na državnoj razini egzistira i tercijalna razina prevencije, a njome se nastoj poboljšati dostupnost odgovarajuće zdravstvene skrbi i osigurati primjena najnovijih smjernica u liječenju i praćenju bolesnika.

Primjenom sve tri razine prevencije broj oboljelih od malignoma bitno se smanjuje, a još je važnije što se tako smanjuje i smrtnost od zloćudnih bolesti, napominje sugovornik te umjesto zaključka poručuje:

– Suvremeni načini liječenja i uznapredovala medicinska dostignuća idu k tome da zloćudne bolesti o kojima govorimo postanu kronične. Što naravno ne umanjuje važnost prevencije koja je ključna stvar kada govorimo o malignim bolestima. Trećina najčešćih tumora može se spriječiti, svatko od nas može biti rakoborac, jer ključna riječ je – prevencija!