Izazovi i prednosti umjetne inteligencije u školama

Proteklu godinu označio je razvoj digitalnih alata i aplikacija koji se temelje na umjetnoj inteligenciji (UI). Istraživanja su pokazala da 67% učenika u Ujedinjenom Kraljevstvu koristi slične alate pri izvršavanju školskih zadataka, polovica studenata Cambridgea koristilo je umjetnu intligenciju pri pisanju radova, dok 90% učenika u sklopu jednog od istraživanja smatra UI alat ChatGPT boljom podrškom u učenju od mentora i instrukcija. U isto vrijeme, 70% nastavnika vjeruje da navedeni alati mogu pomoći učenicima, ali im je nužna podrška i usmjeravanje kako bi ih koristili na ispravan način.

Kako bi razumjeli potencijalni utjecaj umjetne inteligencije na suvremeno obrazovanje te razriješili etičke dileme koje nastaju, ključno je nastavnike i ostale odgojno-obrazovne djelatnike upoznati s AI alatima te mogućnostima koji isti pružaju za inoviranje nastavnog procesa.

Umjetna inteligencija (UI) pruža nastavnicima alate za personalizaciju nastave. Analizom podataka o učenicima, UI može prepoznati njihove jače i slabije strane te prilagoditi sadržaj kako bi se potaknulo bolje razumijevanje gradiva.

UI također olakšava evaluaciju učenja. Automatizirani sustavi za ocjenjivanje mogu brzo i precizno ocijeniti testove i zadatke, oslobađajući vrijeme nastavnika za dublje angažiranje s učenicima. Osim toga, UI omogućava razvoj interaktivnih alata poput virtualnih asistenata i edukativnih igara koji čine učenje zabavnim i motivirajućim iskustvom, potičući tako veći angažman učenika u razredu.

Upravo iz tog razloga Učilište Studium u sklopu projekta ICT4Te@chers, financiranog sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2020. kroz Program „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, razvilo je u suradnji s projektnim partnerima A1 Hrvatska i Prios Kompetanse iz Norveške program edukacije s ciljem razvoja IKT vještina kod nastavnika i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika.

Prvi modul programa posvećen je upravo primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju te će se polaznici kroz njega imati priliku upoznati s digitalnim alatima temeljenim na UI koje mogu koristiti u radu s učenicima, kao i pripremi i organizaciji nastave. Edukacija je besplatna za zainteresirane nastavnike i ostale odgojno-obrazovne djelatnike osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Kontakt za prijave i dodatne informacije:

tel: 091/356-0000

e-mail: projekti@uciliste-studium.hr