Sušac: Srpska nacionalna manjina ne nailazi na prepreke pri zapošljavanju u Gradu Vukovaru

Filip Sušac FOTO: Grad Vukovar/Miroslav Šlafhauzer

Održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom. Gradonačelnik Ivan Penava bio je odsutan, pa je na vijećnička pitanja odgovarao zamjenik gradonačelnika Filip Sušac. Evo što smo izdvojili:

Vijećnica Jasmina Jukić (HS): Što Grad Vukovar može učiniti po pitanju nedavnog incidenta u Vukovaru gdje su u središtu grada napadnuti i pretučeni maloljetnici?

– Prije svega, žalimo zbog tog događaja. Zaprimljena je inicijativa roditelja za sastankom s gradonačelnikom i gradskim službama koji bi se uskoro trebao održati. Također, razmatramo postavljanje dodatnih kamera u centru grada, a Grad Vukovar stoji na raspolaganju svojim sugrađanima i poduzet će potrebne mjere radi povećanja njihove sigurnosti – rekao Sušac.

Nemanja Savanović (HS): Kako je završila 2023. godina po pitanju pristanaka kruzera u Vukovaru?

– Možemo biti zadovoljni. Uplovilo je 347 kruzera s gotovo 46.000 putnika. Od toga smo prošle godine uprihodili 36.000 eura koje će biti namijenjene za izgradnju novog pristaništa – naglasio je Sušac.

Srđan Milaković (DSS): U upravnim tijelima Grada Vukovara ne postoji zadovoljavajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine stoga pitam zašto je tako i kada će pripadnici srpske nacionalne manjine biti ravnopravno zastupljeni u upravnim tijelima Grada Vukovara?

– Ne slažem se s konstatacijom da srpska nacionalna manjina nailazi na prepreke i eliminacije pri zapošljavanju na javnim natječajima u Gradu Vukovaru te ističem kako imaju prednost pri zapošljavanju ukoliko se na njega pozovu. Što je, uostalom, upravo nedavno i bio slučaj pri zapošljavanju – poentirao je Sušac.