Općina Stari Jankovci ima najmanju stopu poreza u Hrvatskoj!

IZVOR: Općina Stari Jankovci

Od 1. siječnja je, kako znamo, zabilježen porast plaća na što je izravno utjecalo ukidanje prireza. Gradovi i općine iznose koje su time izgubili nadomjestili su u većini slučajeva porezom na dohodak.

Jedinice lokalne samouprave birale su kolika će (im) biti niža stopa poreza na dohodak, između 15% i 23,6% dok je viša stopa poreza rastegnuta od 25% do 35,4%.

Dragan Sudarević, načelnik Općine Stari Jankovci FOTO: Damir Begović

Među jedinicama lokalne samouprave s najnižom stopom poreza na dohodak nalazi se Općina Stari Jankovci – kojom u već trećem uzastopnom mandatu ravna Dragan Sudarević (HDZ) – sa stopom od 15%. Istovjetnu stopu imaju još i Baška, Kapela, Molve, Punat i Vrsi.