VVK Započela provedba projekta „Digitalna transformacija upravljanja imovinom“

IZVOR: VVK

U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VVK) prošlog tjedna održan je radni sastanak vezan uz pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Digitalna transformacija upravljanja imovinom“.

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a riječ je o bespovratnim sredstvima koja se stavljaju na raspolaganje prihvatljivim prijaviteljima i koriste za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. VVK-u je za ovaj projekt odobreno 258.274,44 eura bespovratnih sredstva što je ujedno i najviši mogući udio sufinanciranja u visini od 90%.

Ugovor za ovaj projekt potpisan je krajem siječnja sa zajednicom ponuditelja GDi d.o.o. i KPMG Croatia d.o.o., a oni će za VVK pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju za projekte u području digitalne transformacije. Rok za izradu dokumentacije je do kraja siječnja 2025. godine.

Po završetku izrade dokumentacije VVK će dobiti Studiju izvodivosti i analizu troškova i koristi, tehničke specifikacije i tehnička rješenja i kompletnu dokumentaciju o nabavi. Tehničke specifikacije i tehnička rješenja odnosit će se na sustave upravljanja imovinom, operacijama i prostornim podacima, nadzorno-upravljački sustav, podršku za terenski rad i održavanje, jedinstvenu pristupnu točku i integraciju s okolnim sustavima.

Cilj je unaprijediti postojeće sustave unutar tvrtke kao i cjelokupno poslovanje uz bolje upravljanje imovinom. Uz već postojeće daljinsko upravljanje uređajima koje VVK ima, cilj je snimiti postojeće stanje te digitalizirati upravljanje mjerno-regulacijskim okvirima, vodozahvatima, mjernim mjestima i crpnim stanicama vodoopskrbe i odvodnje kojih je unazad nekoliko godina povećan broj na distribucijskom području VVK zbog provođenja projekata „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ i „Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava grada Vinkovaca“.

Uz digitalizaciju poslovanja, upravljanja imovinom i procesima ovaj projekt treba dati i objedinjeno tehničko rješenje funkcioniranja nadzorno-upravljačkog sustava (NUS) vodoopskrbe i odvodnje te potrebnu opremu i programske pakete za ostvarivanje traženih funkcija NUS-a. Pritom se moraju obuhvatiti svi postojeći i planirani objekti u nadležnosti VVK i omogućiti uklapanje u sustav budućih vodnih građevina (zdenci, crpne stanice vodoopskrbe i odvodnje, vodospreme, potrošačka mjerna mjesta, DMA zone, UPOV-i…).

Nakon analize sustava bit će vidljivo koje procese unutar sustava VVK želi zadržati, a koje promijeniti i unaprijediti odnosno kako ih integrirati u jedan sustav.

Zaključno valja naglasiti i da je Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. uz Vodovod Slavonski Brod jedini koji ima ovakvu dimenziju projekta gdje je kroz digitalizaciju poslovanja u obzir uzet i dio koji se odnosi na upravljanje imovinom.